Registration
Sign Up
Online Conference

Moderní vzdělávání: Technika a informační technologie

Welcome to the online conference

ONLINE 19.9.2011 - 23.9.2011

Hlavním cílem elektronické konference (bez osobní účastni) je vytvoření mezinárodního prostoru pro získání nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce. Důraz je kladen zejména na využívání výukového software a interaktivních tabulí. Účastníkům tak bude umožněna diskuse aktuálních problémů za účelem jejich analýzy a vymezení dalších postupů a cest jejich řešení.

 

Sborník z konference

Sborník z konference (PDF).

Zaměření konference

Konference přináší nabídku aktivní spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v ČR i zahraničí. Je určena pedagogickým a vědeckým pracovníkům vysokých škol. Vítáni jsou rovněž účastníci z řad studentů magisterských a doktorských studijních programů. Účast na konferenci i publikování příspěvku ve sborníku je zdarma.

Z konference bude vydán lektorovaný sborník příspěvků s ISBN. Pro účastníky konference bude k dispozici zdarma. Autorům vybraných kvalitních článků bude nabídnuto publikování v časopise Journal of Technology and Information Education, který je vydáván v elektronické i tištěné podobě a je dostupný na webu http://www.jtie.upol.cz.

Tématické okruhy

 • aktuální trendy ve využívání ICT pro vzdělávací účely,
 • kompetence pedagoga a využívání ICT ve vzdělávání,
 • využití počítače ve vzdělávání,
 • interaktivní tabule,
 • využití vzdělávacího software, počítačových her a Internetu,
 • e-Learning a tvorba distančních opor,
 • využívání ICT při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů na základních a středních školách (matematika, biologie, chemie, fyzika, dějepis, český jazyk, cizí jazyky, výtvarná výchova, technická výchova, hudební výchova, informatika, elektrotechnika, ekonomie, strojírenství…),
 • informačně-administrativní systémy pro základní, střední a vysoké školy,
 • projektové vyučování s využitím ICT,
 • využití ICT ve volném čase,
 • školní web,
 • recenze nových publikací a učebnic,
 • prezentace projektů zaměřených na využívání ICT ve vzdělávání jako zdroj inspirace.

Nepřehlédněte

Žádná novinka není k dispozici.

Všechny novinky

Registrace

Registraci lze provést zde, nejpozději do 17.9.2011.

Příspěvky

Příspěvky můžete zasílat nejpozději do 17.9.2011.

Kdy a jak se účastnit konference

Konference proběhne online od 19.9.2011 do 23.9.2011.

Z konference:

Do zahájeníDo zahájení:0 dní
Počet účastníkůPočet účastníků:40
Počet příspěvkůPočet příspěvků:31
Počet návštěvPočet návštěv:89549

© 2011 Online Konference
Modernizace oboru technická a informační výchova
Konferenční systém: ROXNET